Թեմայի ընդհանուր նկարագիրը

 • Մոդուլ 1․ Նիկոտինային կախվածություն։ Ինչու՞ են մարդիկ ծխում։

  • Նախաթեստ: Հարցաշար
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Դասընթացի ելակետային հարցում: is marked complete
  • Ինչու՞ են մարդիկ ծխում: SCORM/AICC
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Նախաթեստ: is marked complete
  • ԹԵՍՏ։ Ինչու՞ են մարդիկ ծխում: Հարցաշար
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Ինչու՞ են մարդիկ ծխում: is marked complete
  • ՆԻԿՈՏԻՆԱՅԻՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ։ Ինչու՞ են մարդիկ ծխում։ Պատասխաններ։ Page
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity ԹԵՍՏ։ Ինչու՞ են մարդիկ ծխում: is marked complete
 • Մոդուլ 2․ Ինչպե՞ս օգնել պացիենտին թողնել ծխելը

  • Նախաթեստ: Հարցաշար
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Դասընթացի ելակետային հարցում: is marked complete
  • Ինչպե՞ս օգնել պացիենտին թողնել ծխելը։ SCORM/AICC
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Նախաթեստ: is marked complete
  • ԹԵՍՏ։ Ինչպե՞ս օգնել պացիենտին թողնել ծխելը։ Հարցաշար
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Ինչպե՞ս օգնել պացիենտին թողնել ծխելը։ is marked complete
  • ԻՆՉՊԵ՞Ս ՕԳՆԵԼ ՊԱՑԻԵՆՏԻՆ ԹՈՂՆԵԼ ԾԽԵԼԸ։ Պատասխաններ։ Page
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity ԹԵՍՏ։ Ինչպե՞ս օգնել պացիենտին թողնել ծխելը։ is marked complete
 • Մոդուլ 3․ Վարքաբանական խորհրդատվություն:

  • Նախաթեստ: Հարցաշար
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Դասընթացի ելակետային հարցում: is marked complete
  • Վարքաբանական խորհրդատվություն: Մաս 1: SCORM/AICC
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Նախաթեստ: is marked complete
  • Վարքաբանական խորհրդատվություն: Մաս 2: SCORM/AICC
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Վարքաբանական խորհրդատվություն: Մաս 1: is marked complete
  • ԹԵՍՏ: Վարքաբանական խորհրդատվություն Հարցաշար
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Վարքաբանական խորհրդատվություն: Մաս 2: is marked complete
  • ՎԱՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ: Պատասխաններ: Page
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity ԹԵՍՏ: Վարքաբանական խորհրդատվություն is marked complete
 • Մոդուլ 4․ Դեղորայքային բուժում:

  • Նախաթեստ: Հարցաշար
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Դասընթացի ելակետային հարցում: is marked complete
  • Դեղորայքային բուժում: SCORM/AICC
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Նախաթեստ: is marked complete
  • ԹԵՍՏ։ Դեղորայքային բուժում։ Հարցաշար
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity Դեղորայքային բուժում: is marked complete
  • ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ։ Պատասխաններ։ Page
   Սահմանափակված է Not available unless: The activity ԹԵՍՏ։ Դեղորայքային բուժում։ is marked complete