Topic outline

 • General

 • Модул 1: Никотинска зависност Зошто луѓето пушат?

  • пред тест Quiz
   Restricted Not available unless: The activity Основен прашалник за обуката за третман на зависност од тутун is marked complete
  • Никотинска зависност Зошто луѓето пушат? SCORM package
   Restricted Not available unless: The activity пред тест is marked complete
  • пост тест Quiz
   Restricted Not available unless: The activity Никотинска зависност Зошто луѓето пушат? is marked complete
  • одговори Page
   Restricted Not available unless: The activity пост тест is marked complete
 • Модул 2: Како да му помогнете на вашиот пациент да се откаже од пушење

  • пред тест Quiz
   Restricted Not available unless: The activity Основен прашалник за обуката за третман на зависност од тутун is marked complete
  • Како да му помогнете на вашиот пациент да се откаже од пушење SCORM package
   Restricted Not available unless: The activity пред тест is marked complete
  • пост тест Quiz
   Restricted Not available unless: The activity Како да му помогнете на вашиот пациент да се откаже од пушење is marked complete
  • одговори Page
   Restricted Not available unless: The activity пост тест is marked complete
 • Модул 3: Бихејвиорално советување

  • пред тест Quiz
   Restricted Not available unless: The activity Основен прашалник за обуката за третман на зависност од тутун is marked complete
  • Бихејвиорално советување Дел 1 SCORM package
   Restricted Not available unless: The activity пред тест is marked complete
  • Бихејвиорално советување Дел 2 SCORM package
   Restricted Not available unless: The activity Бихејвиорално советување Дел 1 is marked complete
  • пост тест Quiz
   Restricted Not available unless: The activity Бихејвиорално советување Дел 2 is marked complete
  • одговори Page
   Restricted Not available unless: The activity пост тест is marked complete
 • Модул 4: Фармакотерапија

  • пред тест Quiz
   Restricted Not available unless: The activity Основен прашалник за обуката за третман на зависност од тутун is marked complete
  • Фармакотерапија SCORM package
   Restricted Not available unless: The activity пред тест is marked complete
  • пост тест Quiz
   Restricted Not available unless: The activity Фармакотерапија is marked complete
  • одговори Page
   Restricted Not available unless: The activity пост тест is marked complete