Pregled teme

 • Opšta sekcija

 • MODUL 1: Zavisnost od nikotina – Zašto ljudi puše?

  • za test
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Ulazni upitnik označena je kao završena
  • Zavisnost od nikotina – Zašto ljudi puše? SCORM paket
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost za test označena je kao završena
  • post test
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Zavisnost od nikotina – Zašto ljudi puše? označena je kao završena
  • Odgovori Stranica
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost post test označena je kao završena
 • MODUL 2: Kako pomoći pacijentima da prestanu da puše

  • za test
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Ulazni upitnik označena je kao završena
  • Kako pomoći pacijentima da prestanu da puše SCORM paket
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost za test označena je kao završena
  • post test
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Kako pomoći pacijentima da prestanu da puše označena je kao završena
  • Odgovori Stranica
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost post test označena je kao završena
 • MODUL 3: Bihejvioralno savetovanje

  • ze test
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Ulazni upitnik označena je kao završena
  • Bihejvioralno savetovanje dio 1 SCORM paket
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost ze test označena je kao završena
  • Bihejvioralno savetovanje dio 2 SCORM paket
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Bihejvioralno savetovanje dio 1 označena je kao završena
  • post test
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Bihejvioralno savetovanje dio 2 označena je kao završena
  • Odgovori Stranica
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost post test označena je kao završena
 • MODUL 4: Farmakoterapija

  • ze test
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Ulazni upitnik označena je kao završena
  • Farmakoterapija SCORM paket
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost ze test označena je kao završena
  • post test
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Farmakoterapija označena je kao završena
  • Odgovori Stranica
   Ograničeno Nije dostupno, osim ako: Aktivnost post test označena je kao završena